Komedija "Rodijaci" | 16. März 2019 | Anton-Fingerle-Zentrum, GiesingKomedija "Rodijaci" je uspješna kazališna komedija, prihvatljiva publici različitih senzibiliteta. U svojih preko 150 izvođenja u zadnjih pet i pol godina jednako dobro je prihvaćana od redovne teatarske publike, kao i od onih kojima bi to gledanje bilo prvo susret s umjetnošću teatra. Ona je u isto vrijeme po svojem određenju pučka i narodna komedija, jasnih i jednostavnih likova i karaktera, prepoznatljivih situacija i odnosa, kao i scenska studija mentaliteta i karaktera.  U svojim prvim danima izvođenja gluma i režija držale su se tekstualnog zapisa i dramatizacije nastale 1993. godine od strane Rusmira Agačevića, po tada objavljivanim kolumnama Petra Miloša u Slobodnoj Dalmaciji. S vremenom počela se razvijati od strane glumaca nadogradnjom i improvizacijom, "džezirajući" nove teme i prepoznatljive situacije, likove i odnose, ali strogo pazeći na jedinstvo stila cijele predstave i likova. 

Više informacija: Facebook Event

 Created by Seew Werbeagentur

Diese Website verwendet Cookies um die Nutzung unseres Angebotes zu analysieren. Indem Sie fortfahren, stimmen Sie dieser Verwendung zu. Bitte lesen Sie unsere Datenschutzerklärung um mehr zu erfahren, auch dazu, wie Sie Cookies deaktivieren und der Bildung von Nutzungsprofilen widersprechen können.